โฆษณา YouTube TrueView ที่ทางบริษัทให้บริการ

YouTube TrueView เป็นโฆษณาที่ต้องใช้คลิป Video สำหรับทำโฆษณาบน YouTube อีกหนึ่งช่องทางที่ดีในการทำโฆษณาในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) และเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม
จุดเด่นของโฆษณา คือ สามารถเลือกกลุ่มผู้ชมโฆษณา ทั้ง เพศ อายุ ความสนใจ Chanel ได้ รวมถึงเลือกให้โฆษณาแสดงใน Video ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันได้

YouTube Skip Ads เป็นโฆษณารูปแบบ Video สามารถกดข้ามได้เมื่อโฆษณาแสดงผลไปแล้ว 5 วินาที โฆษณาจะแสดงผลได้ทั้งก่อนที่ Video จะเล่น และระหว่างที่ Video เล่นอยู่ โดยคุณสามารถกำหนดได้ หากลูกค้าคลิกที่โฆษณาแล้วต้องการให้ไปที่ไหน เช่น ไปที่ Video เต็ม ไปที่เว็บไซต์, channels, Shopee Shop, Facebook หรือปลายทาง อื่นๆ เป็นต้น โฆษณาตัวนี้สามารถทำงานได้ทั้งบนมือถือ คอมพิวเตอร์และ สมาร์ททีวี
YouTube Skip Ads จะเน้นให้ลูกค้าได้เห็นตัวโฆษณาเพิ่มขึ้น หรือการเพิ่ม View ซึ่งจะนับ View หลังดูโฆษณาเล่นเกิน 30 วินาที หรือวิดีโอโฆษณาจบลง (หาก Video Ads ไม่เกิน 30 วินาที) จะนับว่าเป็น 1 View โดย Google จะคิดเงินค่าโฆษณาเมื่อเกิดการดูจริงเท่านั้น และจำนวน View จะเพิ่มที่ Video หลักด้วย

YouTube Bumper Ads โฆษณาในรูปแบบ Video คล้ายกับ Non-Skipable in-Stream Ad เป็นโฆษณาที่จะต้องดูให้จบ หรือบังคับดูจนจบ ไม่มีปุ่มสำหรับ Skip Ads โดย Video จะมีความยาวของคลิปได้ไม่เกิน 6 วินาที โฆษณาจะแสดงผลทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์
YouTube Bumper Ads เหมาะสำหรับการสร้าง Brand Awareness เพราะความยาว Video เพียง 6 วินาที อาจจะไม่สามารถขายสินค้าหรือบริการได้ จึงแนะนำสำหรับการเน้นที่จะพูดถึงแบรนด์ในเวลาสั้น ๆ ให้ลูกค้าได้รู้จัก หรือจดจำ

ตัวอย่างโฆษณา YouTube TrueView