Google Display Network คือ โฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับ Google ที่มีมากกว่าล้านเว็บไซต์ โดยคุณสามารถกำหนดรูปแบบของโฆษณาได้ทั้งรูปแบบ Banner ตัวหนังสือ หรือ ไฟล์ .gif
โฆษณาจะแสดงผลกับเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คุณกำหนด โดยสามารถกำหนด เพศ อายุ พื้นที่ ของกลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งยังสามารถกำหนดงบประมาณ สำหรับลงโฆษณาได้
เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) ให้เกิดการรับรู้ในตัวธุรกิจ หรือสินค้า ขยายลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

เป็นโฆษณา Google Display Network (GDN) แบบ Re-Targeting เป็นการทำการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เน้นเฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์เราเป็นหลัก
โดยโฆษณาจะติดตามลูกค้า กระตุ้นให้จดจำ กระตุ้นให้เกิดความสนใจซื้อ ใช้แจ้งข่าวสาร ข้อมูล โปรโมชั่นกับลูกค้าได้