Facebook Advertising

Facebook เป็น Social Network ที่มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็น Social ที่ครองความนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย การยิงแอดบน Facebook หรือ Facebook Advertising คือการซื้อโฆษณาบน Facebook เพื่อโปรโมทสินค้า ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่คุณกำหนดได้ เช่น เพศ อายุ การศึกษา พื้นที่ เพื่อขายสินค้า บริการ กระตุ้นให้ผู้คนติดตามแฟนเพจ เพื่อเพิ่มยอดขายได้

จุดเด่นอีกอย่างของ Facebook คือ หากโพสต์ของเราน่าสนใจ จะเกิดการแชร์โพสต์ออกไปให้ผู้ใช้คนอื่นได้เห็นเพิ่มขึ้น เป็นการกระจายโพสต์ให้กว้างขึ้น กระตุ้นให้เกิดยอดขายจากโพสต์นั้นได้

ข้อสำคัญ คือ รูปภาพที่โพสต์ที่สวยโดดเด่น และคอนเทนต์ที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของคุณ และยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจซื้อให้กับสินค้า หรือบริการอีกด้วย

>

ประเภทโฆษณา Facebook ที่ทางบริษัทให้บริการ

รูปแบบโฆษณา Facebook