นโยบายคุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address)

    นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้โดยตรงบนเว็บไซต์

    ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้บริษัททราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน

    ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใด

    ด้วยการทำงานของคุกกี้และพิกเซล จะทําให้บริษัทสามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัท ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสำหรับท่านด้วย

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

    ท่านมีสิทธิตั้งค่าคุกกี้ โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก aboutcookies.org และศึกษาวิธีจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ตามรายละเอียดดังนี้:
Chrome
Chrome for android
Chrome for iOS
Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari for iOS

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (strictly necessary cookies)

Google Analytics

    คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ wom.co.th ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัทได้ทุกส่วน และปลอดภัย คุกกี้ประเภทนี้ จะถูกลบออกหลังจากการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้เต็มความสามารถ

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

    บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ wom.co.th เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

    นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเน้นย้ำบทความ หรือบริการของเว็บไซต์ ที่บริษัทคิดว่าท่านน่าจะสนใจ และวัดความมีประสิทธิผลของเนื้อหาและโฆษณาของบริษัท โดยพิจารณาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

    อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ท่านสามารถดูรายละเอียดคุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ที่บริษัทใช้ได้ดังนี้

Google Analytics

    โดเมนคุกกี้ : _ga, _gid, _ga_ < container-id >
จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท เช่น
ข้อมูลผู้ใช้งานในต่อละวัน ข้อมูล ช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์
ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น ระยะเวลา เนื้อหาสินค้าที่นิยม และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเข้าชม
ข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับภาพรวม โดยไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น อายุ เพศ อุปกรณ์ที่ใช้ และที่ตั้ง
ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร
ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Google Analytics ทำการติดตามโดยคลิกที่นี่
คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในส่วนของ Google Analytics

Google Tags Manager

    โดเมนคุกกี้ : _ga, _gid, _ga_ < container-id >
จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท
ระยะเวลาจัดเก็บ : จนกว่าจะมีการนำออก
ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Google Analytics ทำการติดตามโดยไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในส่วนของ Google Tags Manager

Facebook Pixel,Facebook Login

    โดเมนคุกกี้ : _fbp, _fbc
จุดประสงค์ :
1. เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย Facebook ได้อย่างปลอดภัย
2. ทำให้บริษัทสามารถแสดงโฆษณาแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานของกิจกรรมเหล่านั้น รวมถึงยังทำให้บริษัทสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะเห็นโฆษณา เพื่อให้คุณไม่ต้องดูโฆษณาเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาได้อีกด้วย รวมถึงยังช่วยวัดผลการทำงานของแคมเปญโฆษณาในเครือข่าย Facebook
3. เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์และการวิจัย บริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายของ Facebook อย่างไร
ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร
คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook Pixel

.wom.co.th

    โดเมนคุกกี้ : ci_session, cookieaddress_stand, cookieaddresszipcode, cookiebrandcode , product[1-5]
จุดประสงค์ :
1. เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้และจดจำผู้ใช้เมื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องยืนยังตัวตนใหม่
2. ใช้จดจำสาขาที่ผู้ใช้เคยใช้บริการในครั้งก่อนหน้า เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการในครั้งต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาขาที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าใหม่อีกครั้ง
3. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบันทึกพฤติกรรมการเลือกชมสินค้าที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์สนใจ และเก็บเป็นประวัติรายการสินค้าที่เข้าชมล่าสุดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
ระยะเวลาจัดเก็บ : จนกว่าจะมีการนำออก